Wie zijn wij

SOREO staat voor ‘Senioren Orkest Rotterdam En Omstreken’ en is in 1982 opgericht als harmonie-vereniging voor amateurmuzikanten van  55 jaar en ouder. Er is door de initiatiefnemers actief geworven bij orkesten in de regio en al snel telde SOREO meer dan 50 enthousiaste leden. Onder andere oud muzikanten van de Marinierskapel hoorden bij de leden van het eerste uur.

SOREO boogt op een roemrucht verleden van ruim 35 jaar. Er zijn eerste prijzen weggekaapt op concoursen; het orkest werd ingezet tijdens examens voor aankomend dirigenten en het was een veel gehoorde en graag geziene gast in instellingen voor ouderen, gehandicapten, op buurtfeesten, in kerken en op plechtigheden en festiviteiten allerhande. Er werden buitenlandse concertreizen gemaakt en SOREO was zelfs een zomer lang te horen en te zien in het Land van Ooit. Deze en veel andere memorabele wapenfeiten, maken dat SOREO voor veel muzikanten een bijzondere plaats inneemt in hun leven.

Er zijn ook vandaag nog leden actief die de vereniging bijna vanaf het begin hebben meegemaakt. De meeste mensen uit de beginjaren zijn echter overleden, of niet meer in staat om nog blaasmuziek te spelen. Toch bestaat SOREO nog steeds uit ruim 30 leden, in leeftijd variërend van 55 tot 92 jaar.

Het winnen van concoursen is al lang niet meer ons streven. De focus ligt nu op het handhaven van SOREO om op ontspannen en aangename wijze blaasmuziek te kunnen blijven spelen. Het vaste ankerpunt van muzikaal vertier en gezelligheid dat SOREO voor veel leden is, willen we behouden.Een voldoende grote bezetting met muzikanten, is nodig om een mooie orkestklank te waarborgen en om met onze muziek naar buiten te kunnen blijven treden. SOREO heeft de ambitie om te groeien en te blijven spelen in al die voorzieningen waar het al zoveel muziek tot klinken heeft gebracht.

Daarom staat SOREO tegenwoordig open voor muzikanten van alle leeftijden en is de naam veranderd in ‘Dagorkest Rotterdam En Omstreken’, maar voor het gemak noemen we ons ‘Dagorkest SOREO.’